Wu Gang Shi Jing Yi Zhi Ye Ji Shu Xue Xiao
武冈市精益职业技术学校

特色立校,质量强校


杨贵鸿(武冈安乐乡)湖南涉外经济学院(本科)
    发布时间: 2020-05-07 18:02    

2019年,杨贵鸿同学考入本科院校,获得学校奖学金10000元。

杨贵鸿(武冈安乐乡)湖南涉外经济学院(本科)
  
  
 人才培养  personnel training