Wu Gang Shi Jing Yi Zhi Ye Ji Shu Xue Xiao
武冈市精益职业技术学校

特色立校,质量强校


2014届学生付丽容(前排一)就业于深圳市伟之冠电池有限公司,现为经理助理
    发布时间: 2015-02-13 10:54    
2013届学生张晓斌(左二)就业于深圳比亚迪公司电子部,任工程部助理
  
  
 人才培养  personnel training