Wu Gang Shi Jing Yi Zhi Ye Ji Shu Xue Xiao
武冈市精益职业技术学校

特色立校,质量强校

张烨 教学副校长
   模具工程师


刘迪华 董事长
高级模具工程师
  
  

 学校概况  About us

  
通知公告  notice SCHOOL